Trưởng phòng
Việc làm Hải Phòng
Thông tin chung
Bằng cấp cao nhất:
Cử nhân
Học trường:
Đại học Lâm Nghiệp
Trình độ ngoại ngữ:
English, Trung cấp
Số năm kinh nghiệm:
15
Công việc gần đây nhất:
Logistics Manager
Công ty gần đây nhất:
cty TNHH ADC
Cấp bậc hiện tại:
Trưởng phòng
cl
Xin tuyển vị trí:
Trưởng phòng
Mã tin:
9019 - Lượt xem: 543
Cấp bậc mong muốn:
Trưởng phòng
Nơi làm việc:
TP HCM
Ngành nghề:
Kho vận
Kế hoạch - Vật tư - Cung ứng
Mức lương mong muốn:
Thương lượng
cl
Mục tiêu nghề nghiệp:
Trở thành một Trưởng phòng kho vận giỏi
cl
Thành tích nổi bật:
Nhân Viên xuất sắc tại công ty Virbac
cl
Kinh nghiệm làm việc:
C. Kinh Nghiệm làm việc.
Tại Cty TNHH ADC (Việt Nam)
1. Đạt được các mục tiêu hoạt động của kho bằng cách đóng góp thông tin và khuyến nghị hoạt động của kho cho các kế hoạch và đánh giá chiến lược; chuẩn bị và hoàn thành các kế hoạch hành động; thực hiện kế hoạch sản xuất, năng suất, chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng; giải quyết vấn đề; hoàn thành kiểm toán; xác định xu hướng.

2. Phát triển hệ thống vận hành kho bằng cách xác định các yêu cầu xử lý và lưu trữ sản phẩm; xây dựng, triển khai, thực thi và đánh giá các chính sách và thủ tục; phát triển các quy trình tiếp nhận và phân phối sản phẩm, sử dụng thiết bị, quản lý hàng tồn kho và vận chuyển.

3. Phát triển thiết kế kho bằng cách lập kế hoạch bố trí, lưu lượng sản phẩm và hệ thống xử lý sản phẩm; đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển mới.

4. Phát triển cải tiến hệ thống vận hành kho bằng cách phân tích quy trình công việc, yêu cầu quản lý và không gian, và bố trí thiết bị; thực hiện thay đổi.

5. Đáp ứng các mục tiêu tài chính của kho hoạt động bằng cách dự báo các yêu cầu; chuẩn bị ngân sách hàng năm; lập kế hoạch chi tiêu; phân tích phương sai; khởi xướng hành động khắc phục.

6. Kiểm soát và giám sát dữ liệu hàng tồn kho hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Đảm bảo dữ liệu chính xác hàng tồn kho cao. Thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ hằng tháng.

7. Phát triển, duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách thiết lập, tuân theo và thực thi các tiêu chuẩn và quy trình; tuân thủ các quy định của ADC bởi SOP, OPL.

8. Đảm bảo tài sản bằng cách phát triển các chính sách và thủ tục bảo vệ,chứng từ xuất nhập; phối hợp với đội bảo vệ kiểm tra an toàn PCCC.

9. Cập nhật kiến thức nghề nghiệp bằng cách tham gia các cơ hội đào tạo; học các thực hành tốt nhất trong Tập đoàn ADC; duy trì mạng lưới hợp tác với đội ngũ ADC.

10. Hoàn thành các hoạt động kho và đóng góp cho nỗ lực của nhóm bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan khi cần thiết.

11. Hoàn thành các hoạt động của kho mục tiêu nguồn nhân lực bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, phân công, lên lịch, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; truyền đạt kỳ vọng công việc; lập kế hoạch, giám sát, thẩm định và xem xét đóng góp công việc; lập kế hoạch và xem xét các hành động bồi thường; thực thi các chính sách và thủ tục tuân thủ các quy định của ADC.

12. Hoàn thành quy trình Lean TPM kho theo chiến lược TPM của ADC Lean. Phát triển và duy trì 5S tại nơi làm việc. Báo cáo PMS hàng ngày và leo thang các hành động khắc phục bắt đầu lên cấp quản lý cao hơn.

13. Phát triển Kế hoạch thực hiện chiến thuật áp dụng cho tất cả nhân viên và cải thiện kỹ năng và năng lực tuân thủ Tiêu chuẩn ADC.

14. Phát triển Gemba Kaizen tại nơi làm việc để cải thiện quy trình công việc, yêu cầu quản lý và không gian, và bố trí thiết bị; thực hiện thay đổi.

15.Trang bị vận hành hệ thống phần mềm quản lý kho để cải thiện môi trường làm việc. Thực hiện giao tiếp với tất cả nhân viên để cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện các thay đổi là nhu cầu hợp lý. Tổ chức xây dựng đội ngũ theo kế hoạch thỏa thuận.

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỠI THẾ KỶ (VIỆT NAM)

a) Tổ chức, quản lý và vận hành mọi hoạt động của kho, giao nhận và vận chuyển hàng hóa trong nước và nhập khẩu của Công ty.

b) Đặt mục tiêu, thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy trình ISO và SOP, hoạt động thực tế và trên hệ thống SAP ERP trong các hoạt động kho và vận chuyển để mang lại hiệu quả cao và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

c) Tổ chức thực hiện, theo dõi và chịu trách nhiệm về tính chính xác của sổ sách, dữ liệu, chứng từ liên quan đến thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, linh kiện, nguyên liệu, v.v., báo cáo đúng theo quy định của Công ty.

d) Xây dựng, lập kế hoạch và cải thiện hệ thống kho của công ty để phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh để phát triển bền vững liên tục.

Tại Cty METKRAFT.( USA )
Quản lý kho Metkraft bao gồm các kho: Thành Phẩm,Nguyên Liệu, Bao Bì, Dao cụ,Công cụ dụng cụ,kho bảo trì.
a. Phối hợp chặt chẽ với Team Purchasing,Logistics của chuỗi cung ứng Metkraft trong việc lập kế hoạch,thu mua,phân phối lưu trữ,tối ưu hóa nhân lực,nguồn lực,thời gian….
b. Tăng cường quản lý,tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có,nâng cao hiệu suất hoạt động kho.
c. Đề xuất mở rộng,tăng cường năng lực sức chứa,
d. Xây dựng quy trình làm việc SOP tại các kho:Thành Phẩm,Nguyên Liệu,Bao bì,Dao cụ,Công cụ dụng Cụ,Kho bảo trì.
e. Xây dựng KPI và đánh giá KPI cho hệ thống kho.
f. Quản trị tốt hàng tồn kho đảm bảo xuất kho theo FIFO.
g. Tham gia vào cuộc họp quản lý, báo cáo về hiệu suất kho và đưa ra hình thức cải tiến trong công tác quản lý kho.
h.Đào tạo huấn luyện nhân viên kho,nâng cao năng lực quản lý,tinh gọn thao tác.
i. Giám sát hoạt động EHS tại kho đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt.
k.Xây dựng quy trịnh giao nhận hàng hóa tại tất cả các kho.

Tại Cty Virbac Vietnam.( Pháp ).

1) Quản lý, giám sát và điều phối nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc
2) Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý giữa các kho,điều phối luân chuyển vị trí đảm bảo nhân viên kho có thể thay thể lẫn nhau trong trường hợp nghĩ phép
3) Liên hệ kết nối thông tin giữa các phòng ban tạo sự thông suốt trong quy trình hoạt động
4) Huấn luyện hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý kho cho nhân viên
5) Huấn luyện nhân viên kho mới khi tiếp nhận công việc
6) Truyền đạt các thông tin chế độ chính sách của công ty đối với nhân viên
7) Tổ chức đội PCCC của kho theo yêu cầu của Công ty; phổ biến và đào tạo nhân viên mới về kỹ năng làm việc để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, cũng như đại diện khách hàng; vận chuyển, ... về an toàn và phòng chống cháy nổ và các quy định chung cho đại diện của khách hàng khi làm việc trong công ty.
8) Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để thực hiện huấn luyện về an toàn và phòng cháy chữa cháy theo quy định.
9) Kết hợp chặc chẽ với Bộ phận sản xuất trong công tác xuất nguyên vật liệu cho sản xuất và tiếp nhận thành phẩm,giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai bên.
10)Trao đổi,phối hợp với bộ phận thu mua,xuất nhập khẩu,điều phối trong các vấn đề liên quan tới xuất nhập hàng,kế hoạch,thời gian giao hàng để bố trí sắp xếp kho hợp lý phục vụ công tác tiếp nhận và phân phối.
11) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá KPI cho riêng bộ phận kho và tiến hành đánh giá nhân viên kho vào cuối năm.
12) Kết hợp chặc chẽ với kế toán,kiểm toán trong công tác kiểm kê,kiểm tra định kỳ từng tháng, quý,từng năm.
Báo cáo, đề xuất:
1) Báo cáo thường xuyên về tiến độ và chất lượng công việc kho cho Trưởng Phòng cung ứng
2) Báo cáo tình hình hàng hóa kho bãi,thuận lợi khó khăn,tồn kho tối ưu,bố trí sắp xếp hàng hóa lúc cao điểm thấp điểm theo tiêu chuẩn GMP WHO
3) Đề xuất với Trưởng Phòng về những thay đổi về nhân sự (Tăng / giảm hoặc sa thải nhân viên, v.v.);
4) Xây dụng quy trình làm việc mới, các sáng kiến để cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty;
5) Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của hệ thống kho.

TẠI CTY TNHH NAM VIỆT ( VietNam)

Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ,trang thiết bị,máy móc phục vụ việc thi công,xấy lắp,buôn bán thiết bị điện.
Kiểm tra việc sử dụng vật tư xây dựng
Kiểm soát khi giao nhận vật liệu và thiết bị,công cụ dụng cụ,máy móc cho từng nhóm thi công khối lượng vật tư đến công trường.
Thu thập hóa đơn, chứng từ (hồ sơ bàn giao, nhập kho, chứng nhận xuất xứ, chất lượng, bảo hành ...)từ nhà cung cấp
Báo cáo hàng tồn kho vật liệu,CCDC,hàng thương mại hàng tuần và báo cáo nhập xuất hàng tháng.
Sắp xếp lưu trữ hàng hóa trong kho sẽ thấy,dễ lấy,dễ kiểm tra,đảm bảo an toàn,tránh mất cắp.


TẠI CÔNG TY TNHH SAO Á ( ThaiLand).

Trợ lý kho tại công ty sản xuất thuốc thú y thủy sản, thuốc thú y, chế biến thuốc thú y.
Hỗ trợ nhập kho nguyên liệu, sắp xếp nguyên liệu trong kho theo sơ đồ và quy định của kho nguyên liệu,kho Thành Phẩm.
Hỗ trợ kiểm tra và sắp xếp hàng hóa thành phẩm gọn gàng, ngăn nắp theo kế hoạch quy định.
Kiểm soát xuống kho nguyên liệu, bao bì.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý kho và quản lý cấp cao.
cl
Công việc đã làm:
B. Tóm tắt.
Từ tháng 9 năm 2019 đến nay: Công Ty TNHH ADC (VIỆT NAM)

Địa điểm: 93 Nguyễn Văn Thu,P.Đa kao,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhiệm vụ: Quản lý kho vận

Quản lý Trực tiếp : Tổng Giám Đốc.

Nhân Sự quản lý : 90

Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ (VIỆT NAM)

Khu Công nghiệp: Khu Công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Địa điểm: Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Nhiệm vụ: Quản lý kho vận.

Quản lý trực tiếp :Tổng Giám Đốc.

Nhân sự quản lý :43

Từ tháng 07/2018 đến nay: Cty TNHH Metkraft ( Tập Đoàn Fisher Barton) ( Hoa Kỳ)
Khu chế Xuất : Khu chế xuất Tân Thuận
Địa chỉ : Đường số 19,kcx Tân Thuận,Quận 7,TP.Hồ Chí Minh
Nhiệm Vụ : Quản Lý kho vận .
Quản lý trực tiếp : Trưởng phòng cung ứng.
Nhân sự quản lý : 23

Từ Tháng 04/2007 đến tháng 07/2018 : Cty TNHH Virbac Vietnam ( Tập Đoàn Virbac) (Pháp )
Khu Công Nghiệp : Khu Công Nghiệp Sông Mây
Địa Chỉ : Xã Bắc Sơn,Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai
Nhiệm Vụ : Quản Lý kho .
Quản lý trực tiếp :Trưởng phòng cung ứng.
Nhân sự quản lý : 05

Từ tháng 10/2005 – 04/2007: Cty TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ-XÂY LẮP ĐIỆN NAM VIỆTNAM VIET ELECTRICITY CONSTRUCTION CO., LTDTRICITYAM VIET ELECTRICITY CONSTRUCTION CO.,
Khu Công Nghiệp : Bình Thuận
Địa chỉ : 16 Đường Trần Quang Diệu,Phường Xuân An ,Thành Phố Phan Thiết ,tỉnh Bình Thuận
Nhiệm Vụ :Quản Lý Kho
Quản lý trực tiếp : Giám Đốc.
Nhân sự quản lý : 03.

Từ 10/2002 – 10/2003: Cty TNHH TM-DV-SX SAO Á ( Thái Lan)

Khu Công Nghiệp : Khu Công Nghiệp Đồng An
Địa Chỉ : Lô E 2A/1,Phường Bình Hòa,Huyện Thuận An,Tỉnh Bình Dương.
Nhiệm Vụ : Trợ Lý Quản Lý kho
Quản Lý Trực tiếp : Trưởng phòng kho vận.
Nhân sự quản lý :02
cl
Học vấn và bằng cấp:
D. Trình độ học vấn:
Đại học Lâm nghiệp Hà Nội: Cử nhân Quản trị kinh doanh - BBA (2010 -2015)
• Trường trung cấp kỹ thuật Tiền Giang: Trung cấp (2003 -2005)

• Khóa đào tạo Quản lý kho chuyên nghiệp của Viện nghiên cứu châu Á
• Khóa đào tạo Quản lý kho tại SCM của Học viện Hậu cần Việt Nam
• Khóa đào tạo Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính của Trung tâm dạy nghề tại huyện Trảng Bom.
• Khóa đào tạo kỹ năng làm việc nhóm của TÜV Rheinland Group.
• Khóa đào tạo Chứng chỉ lái xe nâng của Trường trung học cơ điện và thủy lợi đông nam bộ.
• Khóa đào tạo Chứng nhận lái xe nâng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí và Thủy lợi.
• Khóa học Quản Lý Kho của Học Viện Quản trị kinh doanh.
• Khóa đào tạo Chuyên Viên Hậu Cần của Viện nghiên cứu châu Á.
• Khóa học Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu của Viện nghiên cứu châu Á.
• Khóa đào tạo Chuyên Viên EHS của Viện Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác quốc tế (INTIC)
• Khóa đào tạo GMP (Sản xuất tốt), GSP (Thực hành lưu trữ tốt), GDP (Thực hành phân phối tốt) GLP, GPP trong dược phẩm.
• Khóa đào tạo ISO 9001 - 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14004: 2017
cl
Kỹ năng nổi bật:
Kinh Nghiệm quản lý kho : 15 năm.
Kỹ năng tốt về tin học văn phòng của Microsoft (MS.Word, MS.Excel, MS.Powerpoint, Ms.Outlook ..).
Có kiến thức khá tốt về một số phần mềm ERP (Oracle,Epicor, Movex, SAP)
Tiếng Anh
 Tiếng Anh giao tiếp.
Tiếng Pháp
 Tiếng Pháp giao tiếp
Kỹ năng học tập và nghiên cứu độc lập - Tốt - Kinh nghiệm: 15 năm
 Thu thập thông tin từ nhiều nguồn như google, facebook, youtube, thư viện và sách nghiên cứu không chỉ để làm phong phú kiến thức kỹ năng của tôi mà còn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
cl
Thông tin tham khảo:
 
Thông Tin Liên Hệ
Mã hồ sơ:
9019
Họ Tên:
Trần Thanh Hoàng
Ngày sinh:
1984
Giới tính:
Nam
Tình Trạng Hôn Nhân:
Đã kết hôn
Email:
ngoccattuong07052015@gmail.com
Địa chỉ:
96/8 phạm Đăng Giảng,Bình Hưng Hòa,Bình Tân,TP HCM
Điện thoại:
036 229 4175
icon
icon
iconicon
Liên hệ
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
dang ky
iconicon
Cần tuyển gấp
iconicon
icon
xem tất cả
iconicon
Dũng MạnhTuyển sinh công chức thuế
Thống kê
15,546 Việc làm
7,129 Hồ sơ
286Trực tuyến icon
58,252,929 Lượt truy cập
iconicon
icon

Trang chủ|Tìm việc làm|Tìm ứng viên|Đăng hồ sơ|Đăng tuyển dụng|Quản lý hồ sơ|Cẩm nang sự nghiệp|Liên hệ


----------------------------------------
SÀN TUYỂN DỤNG MYJOB.VN
Hà Nội: C22 TT9 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - Tel: (04)3 3601.601 - Fax: 04.33545094
Hải Phòng: Số 29 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng - Tel: (0225)6 622.666 / Fax: (0225)3 636.637
Email: lienhe@mỵjob.vn -  Hotline: 0979.117.366 Copyright 2011 MyJob.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®